50
   Wednesday
   49 / 30
   Thursday
   54 / 28
   Friday
   56 / 30